Representantforslag om barnebortføring

Dokument nr. 8:38 (2008-2009), Innst. S. nr. 250 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Karin S. Woldseth, Solveig Horne, Thore A. Nistad Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.05.2009 Innst. S. nr. 250 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om endring av norske myndigheters håndtering av saker om barnebortføring. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2009