Representantforslag om å forby hijab og andre religiøse eller politiske symboler som del av politiuniformen

Dokument nr. 8:39 (2008-2009), Innst. S. nr. 174 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Per-Willy Amundsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 17.03.2009 Innst. S. nr. 174 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om å forby hijab og andre religiøse eller politiske symboler som del av politiuniformen. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2009

   Behandlet i Stortinget: 23.03.2009