Sikrare internett

St.prp. nr. 44 (2008-2009), Innst. S. nr. 194 (2008-2009) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 02.04.2009 Innst. S. nr. 194 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig sluttet seg til at Norge deltar i EU/EØS-programmet for sikrere Internett. Formålet med programmet er å fremme sikker bruk av Internett og annen kommunikasjonsteknologi blant barn og unge, og å bekjempe ulovlig og skadelig innhold. Programmet skal vare i 5 år fra 1. januar 2009 og er en videreføring av programmet Sikrere Internett Pluss (2005-2008), som Norge har deltatt i siden 2006.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.2009

   Behandlet i Stortinget: 28.04.2009