Representantforslag om å la private bemanningsselskaper avlaste NAV i arbeidsevneavklaringen til yrkeshemmede

Dokument nr. 8:52 (2008-2009), Innst. S. nr. 214 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Tore Sanner, Martin Engeset Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 05.05.2009 Innst. S. nr. 214 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Engeset og Jan Tore Sanner om å la private bemanningsselskaper avlaste NAV i arbeidsformidlingen til arbeidsledige og å la attførings- og vekstbedrifter avlaste NAV i arbeidsevneavklaringen til yrkeshemmede. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2009