Representantforslag om en nasjonal ordning med elektronisk "køfri"-billett på kollektivreiser

Dokument nr. 8:55 (2008-2009), Innst. S. nr. 226 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Gunnar Kvassheim, Leif Helge Kongshaug, Trine Skei Grande Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 12.05.2009 Innst. S. nr. 226 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet, og vedtatt vedlagt protokollen, et representantforslag fra Venstre om å opprette en ordning med tilbud om elektronisk billett for sømløse kollektivreiser over hele landet. Alle partiene er enige i forslagsstillernes ønske om å innføre et system hvor man enkelt kan benytte et elektronisk billetteringssystem for kollektivreiser over hele landet, og peker på at det er viktig at departementet holdere trykket oppe slik at man snarest mulig får på plass en løsning som kan benyttes ved kollektivreiser i hele landet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 26.05.2009