Myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler

Dokument nr. 3:7 (2008-2009), Innst. S. nr. 227 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.05.2009 Innst. S. nr. 227 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler. I rapporten kommer det frem at legemiddelprisene i Norge er blant de laveste i Vest-Europa, men at andelen kopilegemidler er lav. Det påvises også at apoteknæringens avanse på kopilegemidler er høy. Komiteen sier i sin innstilling at saksbehandlingstiden i Legemiddelverket for å få markedsføringstillatelse på kopilegemidler, er for lang, Komiteen ber departementet følge utviklingen nøye slik at andelen kopilegemidler på det norske markedet kan økes til tilsvarende andel i de øvrige skandinaviske landene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2009