Representantforslag om å inkludere småkraftverk i et grønt sertifikatmarked

Dokument nr. 8:51 (2008-2009), Innst. S. nr. 282 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. S. nr. 282 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å be Regjeringen inkludere småkraftverk i forhandlingene med Sverige om en felles ordning med grønne sertifikater, er vedlagt protokollen. Forslaget ble støttet av medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2009