Redegjørelse om situasjonen i Arbeids- og velferdsforvaltningen

St.prp. nr. 51 (2008-2009), Innst. S. nr. 220 (2008-2009), jf. Innst. S. nr. 190

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.05.2009 Innst. S. nr. 220 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert redegjørelsen om situasjonen i arbeids- og velferdsforvaltningen. Saken ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2009