Forslag om tilførsel av ressurser til Arbeids- og velferdsetaten

St.prp. nr. 51 (2008-2009), Innst. S. nr. 190 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 31.03.2009 Innst. S. nr. 190 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har bevilget:: - 710 millioner kroner til Arbeids- og velferdsetaten (NAV) for å sikre et godt nivå på etatens tjenester og for at etaten kan være beredt på å takle et høyre ledighetsnivå i 2. halvår 2009. - 3 millioner kroner for å styrke departementets kontroll og oppfølging av arbeids- og velferdsetaten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.2009

   Behandlet i Stortinget: 02.04.2009