Representantforslag om å styrke forbrukerrettighetene til norske boligkjøpere

Dokument nr. 8:62 (2008-2009), Innst. S. nr. 297 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Elisabeth Røbekk Nørve, Torbjørn Hansen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. S. nr. 297 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag om å styrke forbrukerrettighetene ved boligkjøp ble ikke vedtatt, men fikk støtte fra et mindretall bestående av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Innstillingen inneholder blant annet drøftelser om underliggende problemstillinger med henvisninger til pågående utredningsarbeid. Saken ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2009