Representantforslag om at Stortinget får behandle en sak om Nasjonalmuseets fremtidige innretning, lokalisering mv.

Dokument nr. 8:65 (2008-2009), Innst. S. nr. 324 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Olemic Thommessen, Trine Skei Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 09.06.2009 Innst. S. nr. 324 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2009