Representantforslag om personvernkommisjonens innstilling

Dokument nr. 8:70 (2008-2009), Innst. S. nr. 296 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunvald Ludvigsen, Trine Skei Grande Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. S. nr. 296 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2009