Representantforslag om tiltak for å redusere klimagassutslippene fra offentlig transport

Dokument nr. 8:71 (2008-2009), Innst. S. nr. 286 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Linda C. Hofstad Helleland, Peter Skovholt Gitmark, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. S. nr. 286 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Høyre om å be Regjeringen i løpet av vårsesjonen 2009 fremme forslag til tiltak for å redusere klimagassutslippene fra offentlig transport, er vedlagt protokollen. - Ett av tiltakene som ble foreslått skulle være at fra 2011 skal alle nye busser i det offentlige kollektivnettet kunne benytte utslippsfrie eller utslippsnøytrale drivstoff. Det bør også fremmes krav om å kunne benytte utslippsfrie eller utslippsnøytrale drivstoff for nye ferger, rutebåter og dieseldrevne tog. Det bør også vurderes å innføre lignende krav i nye taxikonsesjoner. Forslaget ble støttet av medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2009