Representantforslag om fritak av formuesbeskatning for formue som forvaltes av Overformynderiet

Dokument nr. 8:83 (2008-2009), Innst. S. nr. 291 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Robert Eriksson, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (F5rP) Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. S. nr. 291 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I representantforslag nr. 83 for 2008-2009 fra Fremskrittspartiet ble det fremmet to forslag som ble forkastet av Stortinget med vekslende flertall; forslag om å be Regjeringen fremme nødvendige lovendringer slik at personer med uføregrad ned til 15 prosent fritas for formuesskatt på erstatningsbeløpet, og at formue som forvaltes av Overformynderiet fritas for formuesskatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2009