Innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/35/EF om ansvar for miljøskade

St.prp. nr. 62 (2008-2009), Innst. S. nr. 302 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. S. nr. 302 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av miljøansvarsdirektivet i EØS-avtalen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2009