Representantforslag om at lærerne skal ha rett til å bortvise elever fra klasserommet

Dokument nr. 8:87 (2008-2009), Innst. S. nr. 263 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunnar Gundersen, Ine M. Eriksen Søreide Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 28.05.2009 Innst. S. nr. 263 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om lærernes rett til å bortvise elever fra klasserommet. Forslaget ble deretter vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2009