Representantforslag om tiltak for å styrke arbeidet mot mobbing i skolen

Dokument nr. 8:97 (2008-2009), Innst. S. nr. 262 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.05.2009 Innst. S. nr. 262 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag om arbeidet mot mobbing i skolen. Stortinget vedtok å be Regjeringen utarbeide forslag til hvordan det på best mulig måte kan innføres anti-mobbeprogram eller en handlingsplan mot mobbing ved alle skoler.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 08.06.2009