Miljø- og utviklingsministerens redegjørelse om klimapolitikk

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status