Representantforslag om årlig beregning av skattefrihetsdagen

Dokument nr. 8:105 (2008-2009), Innst. S. nr. 329 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Gjermund Hagesæter, Jørund Rytman, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.06.2009 Innst. S. nr. 329 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I representantforslag nr. 105 for 2008-2009 foreslo Fremskrittspartiet å be Regjeringen sørge for at det blir foretatt en årlig beregning av skattefrihetsdagen – den dagen skattyter har tjent nok penger til å betale årets skatter og avgifter – som presenteres i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet. I tråd med innstillingen fra komiteen avviste Stortinget forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2009