Representantforslag om at staten bør sørge for at StatoilHydro trekker seg ut av oljesandaktiviteter i Canada

Dokument nr. 8:109 (2008-2009), Innst. S. nr. 367 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagfinn Høybråten, Line Henriette Holten Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 15.06.2009 Innst. S. nr. 367 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om å be Regjeringen gjennom sin innflytelse i StatoilHydros styrende organer sørge for at selskapet trekker seg ut av oljesandaktiviteter i Canada, ble avvist i Stortinget. Forslaget fikk støtte fra medlemmene fra Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009