Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning

Dokument nr. 5 (2008-2009), Innst. S. nr. 368 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 15.06.2009 Innst. S. nr. 368 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet ombudmannsnemdas rapport for virksomheten i Forsvaret i 2008 og enstemmig tatt rapporten til orientering. I merknader til innstillingen har imidlertid Stortinget påpekt noen uhensiktsmessige forhold ved rapportens form og organisering. Etter samtaler med Ombudsmannen og representanter for nemda, er det gitt noen forslag til hvordan arbeidet med rapportens form og innhold kan omorganiseres.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2009