Representantforslag om omorganisering og fristilling av Innovasjon Norge

Dokument 8:3 S (2009-2010), Innst. 97 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Trine Skei Grande Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 08.12.2009 Innst. 97 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert et forslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om omorganisering og fristilling av Innovasjon Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2009