Endringar i statsbudsjettet for 2009

Prop. 41 S (2009-2010), Innst. 86 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2009 Innst. 86 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et samlet Storting har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet under Forsvarsdepartementet for 2009

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2009