Endringar i statsbudsjettet for 2009

Prop. 46 S (2009-2010), Innst. 85 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2009 Innst. 85 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et samlet Storting har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet under Utenriksdepartementet for 2009.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2009