Representantforslag om forenklinger i rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet

Dokument 8:15 S (2009-2010), Innst. 137 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Harald T. Nesvik, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.02.2010 Innst. 137 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Harald T. Nesvik og Christian Tybring-Gjedde fra Fremskrittspartiet om forenklinger i rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet. Forslaget ble med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vedtatt lagt ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 05.03.2010