Endringer i lov om helsetjenesten i kommunene (retting av inkurie)

Prop. 32 L (2009-2010), Innst. 38 L (2009-2010), Lovvedtak 20 (2009-2010) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 12.11.2009 Innst. 38 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.2009

   Behandlet andre gang i Stortinget 01.12.2009