Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Dokument 3:1 (2009-2010), Innst. 124 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.12.2009 Innst. 124 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om oppfølgingen av 14 forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget. Riksrevisjonen har avsluttet ni av sakene, mens fem følges videre. Komiteen har tatt til etterretning at ni saker er avsluttet og ser i likhet med Riksrevisjonen betydningen av å følge fem saker videre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 12.01.2010