Representantforslag om personlig sparing og ansattes medeierskap i bedrifter

Dokument 8:43 S (2009-2010), Innst. 203 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Røbekk Nørve, Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Henning Warloe, Svein Flåtten, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 25.03.2010 Innst. 203 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om tiltak for å bidra til at flere ansatte blir medeiere i egen bedrift, herunder en opptrapping av den skattefrie rabatten ved ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift og flytting av beskatningstidspunktet for fordelen ved kjøp av rabatterte aksjer fra kjøps- til salgstidspunktet, samt forslag om en spareinnretning som gir personlige sparere mulighet til å nyttiggjøre seg fritaksmetoden. Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 19.04.2010