Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i straffeprosessloven mv.

Prop. 141 L (2009-2010), Innst. 57 L (2010-2011), Lovvedtak 3 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenInnstilling avgitt 09.11.2010Innst. 57 L (2010-2011)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en rekke endringer i domstolsloven, straffeprosessloven og en endring i tvisteloven. Det lovfestes bl.a. krav om begrunnelse for beslutninger om å nekte anker fremmet i straffesaker. Videre er det vedtatt generelle og permanente regler om bruk av fjernmøte og fjernavhør i straffesaker. Stortingets vedtak var enstemmig.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 09.11.2010

  Behandlet andre gang i Stortinget 23.11.2010