Representantforslag om etablering av et senter for tverrfaglig og helhetlig bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn via digitale medier

Dokument 8:57 S (2009-2010), Innst. 217 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Arve Kambe, Elizabeth Skogrand, Svein Harberg Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 27.04.2010 Innst. 217 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om etablering av et senter for tverrfaglig og helhetlig bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn via digitale medier etter modell av det britiske CEOP-senteret. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.2010

   Behandlet i Stortinget: 29.04.2010