Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Øyvind Korsberg og Ib Thomsen om å innlemme aviser som distribueres elektronisk, i merverdiavgifts-fritaket som gjelder for aviser

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 29. april 2010

Torgeir Micaelsen

Borghild Tenden

leder

ordfører