Representantforslag om utredning om jernbaneforbindelse fra Sør-Varanger/Kirkenes til det russiske jernbanenettet

Dokument 8:66 S (2009-2010), Innst. 304 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Morten Høglund, Torgeir Trældal Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 304 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i representantforslag fra Fremskrittspartiet har Stortinget drøftet forslag om gjennomføring av en ekstern uavhengig utredning av jernbaneforbindelse Kirkenes til Russland. Forslaget ble vedtatt vedlagt protokollen med stemmene fra Ap, SV og Sp, og mot stemmene til FrP, H og KrF som stemte for forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2010