Representantforslag om innføring av setebeltepåbud i buss og sikker og forsvarlig skolebusstransport

Dokument 8:65 S (2009-2010), Innst. 292 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen, Jon Jæger Gåsvatn Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 01.06.2010 Innst. 292 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med utgangspunkt i representantforslag fra Fremsskrittspartiet har Stortinget drøftet innføring av setebeltepåbud i buss og sikker og forsvarlig skolebusstransport. Stortinget vedtok å vedlegge forslagene protokollen i samsvar med forslag fra regjeringspartiene, og med henvisning i den forbindelse til nedsatt arbeidsgruppe som skal utrede nærmere aktuelle problemstillinger knyttet til trafikksikkerhet og skoleskyss i buss.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2010