Representantforslag om innføring av samfunnskontrakt for å bedre samspill mellom offentlig sektor og ideell sektor

Dokument 8:68 S (2009-2010), Innst. 294 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos, Per Arne Olsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 01.06.2010 Innst. 294 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra Fremskrittspartiet om en innføring av samfunnskontrakt for å bedre samspill mellom offentlig sektor og ideell sektor. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2010