Representantforslag om norsk vannkraftpolitikk

Dokument 8:97 S (2009-2010), Innst. 283 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Henning Skumsvoll, Ketil Solvik-Olsen, Oskar J. Grimstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.05.2010 Innst. 283 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet om å be regjeringen fremme en stortingsmelding om norsk vannkraftpolitikk. Forslaget fikk kun støtte fra medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre - og ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2010