Representantforslag om å innføre kumulering ved stortingsvalg

Dokument 8:101 S (2009-2010), Innst. 297 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Ingjerd Schou, Jan Tore Sanner, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 15.05.2012 Innst. 297 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslag om innføring av kumulering ved stortingsvalg. Stortinget har fattet følgende enstemmige vedtak: "Stortinget ber regjeringen utrede endringer av valgordningen for stortingsvalg slik at velgerne gis mulighet til å påvirke rekkefølgen av partienes kandidater, samtidig som hensyn til partienes mulighet til å sikre innflytelse over hvilke kandidater som velges, sikres. Stortinget ber om at en slik reform for stortingsvalg utredes slik at den eventuelt nye valgordningen kan innføres ved stortingsvalget i 2017."

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2012