Representantforslag om likebehandling av offentlige og private tilbydere av barneverntjenester og etablering av en nettportal

Dokument 8:109 S (2009-2010), Innst. 359 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Linda C. Hofstad Helleland, Olemic Thommessen, Peter Skovholt Gitmark, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 10.06.2010 Innst. 359 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Høyre om likebehandling av offentlige og private tilbydere av barnevernstjenester og etablering av en nettportal.Forslaget ble ikke bifalt mot stemmene til Fremskrittspartiet og Høyre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2010