Representantforslag om å heve grensen for konsesjonsbehandling av kraftverk i vernede vassdrag fra 1 til 3 MW

Dokument 8:125 S (2009-2010), Innst. 319 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Røbekk Nørve, Henning Skumsvoll, Ketil Solvik-Olsen, Oskar J. Grimstad, Siri A. Meling, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) og (H) Innstilling avgitt 03.06.2010 Innst. 319 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre om å heve grensen for konsesjonsbehandling av kraftverk i vernede vassdrag fra 1 til 3 MW. Forslaget fikk ikke tilslutning fra medlemmene fra regjeringspartiene, - og ble lagt ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2010