Representantforslag om å styrke avskrivningsreglene som næringspolitisk virkemiddel

Dokument 8:126 S (2009-2010), Innst. 341 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arve Kambe, Elisabeth Røbekk Nørve, Frank Bakke-Jensen, Gunnar Gundersen, Svein Flåtten Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 09.06.2010 Innst. 341 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om å styrke avskrivningsreglene som næringspolitisk virkemiddel. Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2010