Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet i Nordvest-Russland

Dokument 3:9 (2009-2010), Innst. 75 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.11.2010 Innst. 75 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om atomsikkerhetsarbeidet i Nordvest-Russland. Rapporten er gjennomført som en parallellrevisjon med den russike riksrevisjonen. I perioden 1995–2009 bevilget Stortinget i overkant av 1,4 mrd. kroner til atomsikkerhetsarbeid i Nordvest-Russland. Riksrevisjonens undersøkelse viser at tiltak finansiert med norske midler, i all hovedsak er gjennomført som planlagt. Komiteen sier i sin innstilling at det er viktige med det internasjonale samarbeidet for å løse atomproblemene i Nordvest-Russland. Komiteen gir også uttrykk for tilfredshet med at Utenriksdepartementet er bevisst på korrupsjonsrisikoen i Russland og at det er gjort tiltak for å begrense risikoen for misligheter i forbindelse med den norske støtten.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 30.11.2010