Norsk Hydro ASA - statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

Prop. 131 S (2009-2010), Innst. 370 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 15.06.2010 Innst. 370 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til at regjeringen kan delta proratarisk i en kapitalutvidelse på ca 10 mrd kr i Norsk Hydro ASA og gitt regjeringen fullmakt til å stemme for en rettet kapitalutvidelse mot Vale S.A. som gjør at statens eierandel i Hydro reduseres til ca 34,5 %. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, SV, SP og KrF, har gitt regjeringen fullmakt til å utgiftsføre kjøp av aksjer i Hydro slik at dagens eierandel over tid kan økes til 39.9 %.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2010