Innstilling fra næringskomiteen om Norsk Hydro ASA – statlig deltakelse i kapitalforhøyelse

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 15. juni 2010

Terje Aasland

leder og ordfører