Representantforslag om hospiteringsordning for programfagslærere

Dokument 8:154 S (2009-2010), Innst. 46 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bente Thorsen, Mette Hanekamhaug, Tord Lien Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.10.2010 Innst. 46 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om hospiteringsordning for programfagslærere. Forslaget ble oversendt regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.10.2010

   Behandlet i Stortinget: 11.11.2010