Representantforslag om å gjøre støtteordning for energieffektiviseringstiltak teknologinøytral

Dokument 8:165 S (2009-2010), Innst. 121 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Henning Skumsvoll, Ketil Solvik-Olsen, Oskar J. Grimstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 02.12.2010 Innst. 121 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å gjøre støtteordning for energieffektiviseringstiltak teknologinøytral. Forslaget er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2010