Representantforslag om en helhetlig plan for CO2-håndtering

Dokument 8:166 S (2009-2010), Innst. 126 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Henning Skumsvoll, Ketil Solvik-Olsen, Oskar J. Grimstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 02.12.2010 Innst. 126 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet - om å be Regjeringen fremme en sak om en helhetlig plan for CO2-håndtering i Norge. Forslaget ble ikke bifalt, det fikk tilslutning kun fra representanter fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2010