Representantforslag om å styrke realfagene i hele utdanningsløpet

Dokument 8:167 S (2009-2010), Innst. 189 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bente Thorsen, Ketil Solvik-Olsen, Mette Hanekamhaug, Tord Lien Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.02.2011 Innst. 189 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å styrke realfagene i hele utdanningsløpet. To av forslagene ble oversendt regjeringen, de øvrige vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 17.02.2011