Samtykke til tiltredelse av Cape Town-konvensjonen og protokollen om luftfartøysløsøre

Prop. 153 LS (2009-2010), Innst. 18 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.10.2010 Innst. 18 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket til at Norge tiltrer Cape Town-konvensjonen og protokollen om luftfartøysløsøre. Konvensjonen etablerer en internasjonal registreringsordning for panterett og lignende sikkerhetsretter i mobilt løsøre. Konvensjonen med protokoller åpner for å etablere internasjonale sikkerhetsretter i visse nærmere bestemte formuesgoder som kan flyttes over landegrensene. Stortinget har samtidig vedtatt de nødvendige lovendringer som følge av tiltredelsen av konvensjonen og protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.10.2010

   Behandlet i Stortinget: 12.10.2010