Lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre

Prop. 153 LS (2009-2010), Innst. 19 L (2010-2011), Lovvedtak 1 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.10.2010 Innst. 19 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.10.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 21.10.2010