Representantforslag om fjerning av aldersgrensen på 26 år for dekning til hjelpemidler til trening og aktivisering for funksjonshemmede

Dokument 8:160 S (2009-2010), Innst. 210 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Laila Reiertsen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.02.2011 Innst. 210 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et Representantforslag fra Fremskrittspartiet om fjerning av aldersgrensen på 26 år for dekning til hjelpemidler til trening og aktivisering for funksjonshemmede. En rekke problemstillinger på hjelpemiddelområdet, herunder hjelpemidler til trening og stimulering er nå til vurdering i Arbeidsdepartementet, Statsråden vil komme tilbake til Stortinget når det er foretatt en samlet vurdering av Hjelpemiddelutvalgets utredning, herunder behovet for endringer i regelverket og budsjettmessige konsekvenser. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.03.2011