Representantforslag om tiltak for å styrke beredskapen ved uhell knyttet til boring og produksjon på store havdyp

Dokument 8:173 S (2009-2010), Innst. 124 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 02.12.2010 Innst. 124 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om tiltak for å styrke beredskapen ved uhell knyttet til boring og produksjon på store havdyp. Forslaget ble ikke bifalt, og deler av forslaget fikk kun støtte fra representanter fra Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2010